GENNADIY ZHUK

11.11.1985, 70 kg

DENIS GUNICH

07.10.1985, 84 kg

VADIM KUTSYJ

18.07.1991, 77 kg

MIKHAIL ODINTSOV

13.02.1992, 77 kg

DMITRY VOITOV

10.06.1983, 84 kg

ALEXEI KUDIN

20.12.1984, 93+ kg

Artiom Damkovsky

13.02.1992, 77 kg